Bijwonen Kleurrijk Stadsdiner

Foto 11-10-15 11 17 54
Op 4 maart vond in het stadhuis een stadsgesprek plaats over recente ontwikkelingen in onze samenleving. Een aantal thema’s die werden besproken zijn: radicalisering, (in)tolerantie, verdraagzaamheid en begrip. Twee bestuursleden van de VAC hadden deze bijeenkomst bijgewoond.

Als vervolg daarop is door het college van burgemeester en wethouders van Lelystad het ‘Lelystads kleurrijk stadsdiner’ georganiseerd. Deze avond vond plaats op donderdagavond 8 oktober, en ook bij deze bijeenkomst waren twee bestuursleden van Stichting VAC aanwezig. Door het organiseren van deze avond, blijven de partijen die aanwezig waren bij het stadsgesprek op een informele manier met elkaar in gesprek. Tijdens dit stadsdiner zijn allerlei zaken besproken en zijn er afspraken gemaakt voor een positief en toekomstbestendig Lelystad.