Meidenraad

De meidenclub is bedoeld om meisjes naschoolse activiteiten aan te bieden en hiermee te voorkomen dat ze in een isolement raken, en te voorkomen dat ze met schooluitval te maken krijgen. Tijdens de activiteiten voor deze meiden wordt aandacht geschonken aan aspecten van emancipatie, en ook de moeders van de meisjes worden bij de activiteiten betrokken. Het aanbod van de activiteiten bestaat uit sociaal-culturele activiteiten, empowerment-trainingen, huiswerkbegeleiding, sport, cultuur, et cetera.