Over ons

De Stichting VAC is in 2005 opgericht door drie Marokkaanse, Lelystadse moeders. Zij waren bezorgd over de ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij: polarisatie, het wij-zij denken en de toenemende afstand tussen allochtonen en autochtonen. Als tegengeluid hebben ze de Stichting VAC in Lelystad opgericht, met als doel om voor en met vrouwen activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kloof. Door de activiteiten worden allochtone vrouwen geholpen met hun emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant, krijgt tegelijkertijd de Nederlandse samenleving inzicht en contact met de leefwereld van deze vrouwen en hun gezinnen. Hierdoor wordt verbondenheid gestimuleerd, en ontstaan er crossverbindingen en netwerken. Integratie, participatie, motivatie en emancipatie zijn de kernwoorden van Stichting VAC.

In het begin van het bestaan, is Stichting VAC begonnen met het organiseren van hardloopcursussen en -trainingen in samenwerking met Nike. Hierdoor hebben de deelnemers meerdere malen met de Zeebodemloop mee kunnen lopen. Ook werden er lezingen georganiseerd over bijvoorbeeld de Islam, actuele onderwerpen, gezondheid en nog veel meer. Verdere activiteiten die zijn opgezet zijn fietslessen, taallessen en alfabetiseringscursussen, dat allemaal in combinatie met kinderopvang.

In de afgelopen tien jaar is er binnen het bestuur hard gewerkt aan professionalisering en naamsbekendheid. Inmiddels is de website www.stichtingvac.nl gerealiseerd. De stichting heeft goede contacten met de gemeente en is als gesprekspartner volop betrokken bij de Lelystadse ontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar een samenwerking met andere stichtingen en instellingen.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf actieve en ambitieuze vrouwen met verschillende interesses en achtergronden. Er is een veelheid aan ideeën met betrekking tot de diverse en nieuwe activiteiten. Om de drempel laag te houden en gastvrij te zijn, wordt zoveel mogelijk gezorgd voor kinderopvang bij de activiteiten en koffie en thee voor een kleine vergoeding. Vrijwilligers zijn echter ook essentieel voor de vele activiteiten, gezien de voorbereidingen, uitvoering en kinderopvang. Inmiddels bestaat de bijbehorende vrijwilligersclub uit 50 vrouwen (van diverse leeftijden en afkomst) die één voor één op hun eigen manier een aandeel leveren binnen de stichting.

Tegenwoordig wordt er een uitgebreid scala aan activiteiten aangeboden, zoals fietslessen, Arabische les en Koranles, opvoedcursus, voorlichtingsbijeenkomsten, inloopspreekuur, lezingen, ontbijtochtenden, kinderactiviteiten en nog veel meer. Naast deze activiteiten zijn er ook activiteiten die inspelen op de actualiteit, politiek, inburgering en onderwijs.

Bestuursleden en partners

Bestuur

Het bestuur van Stichting VAC zorgt ervoor dat alle activiteiten worden georganiseerd. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Habiba Cherrat : Voorzitter
  • Milouda Bourass: Voorzitter
  • Samira Farhani: Secretaris
  • Zohra Stitou: Eerste penningmeester
  • Ouiaam Maimouni: Tweede penningmeester

Partners

Dankzij onze partners kunnen wij deze leuke activiteiten aanbieden. Onze partners zijn: